Hoppa till sidans innehåll

Klubbens historik


Föreningen firade 100-årsjubileeum 2006 

och man kan milt säga att mycket vatten har runnit under kölarna dessa år. 
För den historiskt nyfikne ges här en liten inblick uppkomsten av Strömstad 
Seglarförening. (artkel från jubileeumsnumret 2006 av Ruskpricken av 
Jöran Hultén, vilket vi tackar för).

 

                            _________________________________

                     Strömstad Segelsällskap 100 år

Det finns få idrotter som är så sällskapliga som segling och i Strömstad 
fick man sällskap redan 1906 – eller ”man blev ihop” som det heter numera.

om_foreningen_1

 

 

 

Hur gick det till? – Man frågade chans enligt tidens sed, genom en annons i lokalpressen:

                    För segelsporten intresserade hvilka
                    önska bilda segelsällskap eller Klubb
                    härstädes, torde samlas å Laholmens restaurang
                    onsdagen Den 6 ds kl. 9 em.

                    Strömstad den 5 juni 1906
                    Inbjudarne.

(Strömstads Tidning 6/6 1906)

Anledningarna var flera:

* Segling hade sanktionerats från högsta ort – (Kungliga Segelsällskapet, KSSS, 
   Göteborgs Kungliga Segelsällskap, GKSS t ex);

* Badortskonkurrenten Lysekil hade skaffat sig ett segelsällskap 1905, Lysekils SS

* Traditioner, genuint kunnande och intresse för ”seglingsidrotten”

 

Utan minsta hänsyn till IKR 38 gjorde SSS:s ”fäder” en suverän grosshandlarstart: 
Initiativtagarna A.V. Lundgren, Birger Widén och Konrad Kristensson var samtliga
”Handlande” – det krävdes solid ekonomi för att kunna ägna sig åt nöjessegling,
en sysselsättning för samhälles spetsar. Den arbetarvänliga tidningen Norra Bohuslän
häcklade ”seglarsnobbarna” med rubrikfrågan:
                    ”Hvar tillbringar arbetarne sin semester?” och
                    besvarade den retoriskt: ”Vi veta alla, att de icke ha
                    råd att taga semester. /---/ För grosshandlaren, konsuln
                    och direktören är det lika så naturligt att arbetarne icke
                    ha semester, som att de själfva ha den.”

                    (N.B. 25/8 1906)

Fru Fortunas farkoster – Utlottningsbåtarna

Syftet med ett segelsällskap är naturligtvis att man skall segla, och helst ”i sällskap 
med andra” – men här uppstod problemet att det var ytterst få som hade råd att hålla 
sig med lämpliga båtar(sex båtar upptas i sällskapets förteckning från inledningsåret!).

 

Vad göra?

Jo, man följde den ”kungliga förebildens exempel (GKSS), inte bara när det gällde 
”antrekk” (uniform ”af mörkblått finrandig cheviot samt att å såväl knappar som mössband skulle 
placeras 3 st. S
”.) utan också i fråga om anskaffning av båtar. Att det var kris på flottfronten 
förstår man av styrelsens påtvungna beslut att tacka nej till Lysekils Segelsällskaps 
inbjudan till deltagande i en ”triangelkappsegling”

                    24/6 1907:
                    ”hvilken styrelsen den 24 mars afböjt i saknad af
                    lämplig kappseglingsbåt”. 
Usch, så skämmigt!

om_foreningen_2

”Tvi! Spôtta i nävane å gör nogge!” 

”Nogge” blev utlottningsbåtar, som beställdes av lokala båtbyggare (mestadels) och 
som lottades ut bland medlemmarna (en inköpt lott innebar samtidigt medlemskap i 
SSS, vilket gav underliga medlemssiffror!). Man arrangerade fester med ”basar” å 
Societetssalongen – entusiasmen var stor  när beslutet fattades; hovmästare Arvidsson 
tog initiativet och föreslog en tvådagarsbasar med  spriträttigheter, vilket väckte jubel 
bland de församlade mötesdeltagarna. Optimismen medförde att tre nya medlemmar 
anslöt sig till sällskapet (sneseglare?):

                    ”i medvetande om en sund sports folkuppfostrande betydelse,
                    om sportens mål, hälsa och styrka, fysisk och moralisk! Nya
                    medlemmar, nya båtar, goda inkomster och framtida segrar
                    åt Strömstads Segelsällskap!” (N.B. 27/4 1907)

Basaren inbringade 1100 Rdr och diskussionerna om vilken båttyp man skulle satsa på 
inleddes omedelbart – och de är uppenbarligen inte slut än! Man växlade de kommande 
åren mellan ”moderna kappseglingsbåtar” och ”den mer invanda kostertypen”. Ett vackert 
exempel på den sistnämnda fanns avbildad i S.T. 17/4 1909. Utlottningsverksamheten 
fortsatte fram till 1960, då den ersattes av kaffelotterier, (suck!).

Den mest kända, för att inte säga mest berömda utlottningsbåten var K-6:an, konstruerad 
av bröderna Ohlsson, men för ändamålet byggd av Nestor Nilsson i Strömstad (8 st från 
samma varv!). Denna båttyp är SSS:s verkliga traditionsbärare – vår kontakt med ”rötterna” 
(därav rotblöta?).


(En K-6:a på väg mot Syd-Koster under Kostervalsen i slutet på 80-talet)

om_foreningen_3

 

Kappseglingarna

Det hade kappseglats tidigare i Strömstad (tävlingar för ”proffsen”, de s k badgäst-seglarna 
t ex) men 1907 arrangerades den första tävlingen i SSS:s regi och det kan vara värt att 
citera S.T:s referat:

                    ”Banan var: Skorfö – Kostersten, mällan Sneholmarene –
                    Skorfö. /---/ En frisk bris rådde, som tillät de flesta båtarne
                    att föra 4 segel. Då det var s k fri segling ställdes kurserna
                    ut till fasta rundningsmärket, Koster-sten, mycket olika. En
                    del seglade upp under Käbblingarna först, en del styrde bor
                    mot Tistler, varför banan (kryssbanan) blev betydligt olika
                    för båtarne. Då den uträknade respiten gav anledning till
                    olika meningar, har man ännu ej kunnat bestämma, vilka
                    som blevo pristagare.
                    /---/ ”Denna första kappsegling avlopp emällertid på ett
                    mycket lyckligt sätt, och flera av båtarne presterade en
                    utmärkt vacker segling, som visade att Kostertypen ingalunda
                    är att förakta som snabbseglingsbåt”. (S.T. 4/9 1907)

Känner du igen dig? Banan? Vägvalet? Tjôtet? Den försenade prisutdelningen? – Visst!

 

SSS:s nabokontakter:

Unionsupplösningen 1905 medförde att ett eskaderseglande SSS gäng möttes av 
stenkastande grannar vid ett av sina besök (norsk intifada?). Nåväl, efter de mörka åren 
under första världskriget ville man lysa upp tillvaron med en stor ”Faellesregatta” 27/6 1920 – 
och det blev något det! Våra norska vänner kom med ett imponerande startfält bestående 
bl a av 8:or, 75-, 55-, 50- och 40-kvadratmeters skärgårds-kryssare!

                    ”Stadens hamnpartier och sommaretablissement visade ett
                    rikt inslag av norska färger jämsides med de svenska och
                    redan tidigt började det vimla av främmande yachtmän och
                    seglare på gatorna; i södra hamnen ankrade den ena jakten
                    efter den andra”. (Bohusl.)

Styrkeförhållandet var uppenbarligen alltför ojämnt för att motivera en fortsättning på utbytet,
och det skulle dröja till glädjeyran efter befrielsen från den tyska ockupa-tionen under andra
världskriget, innan man gjorde ett nytt försök: Strömstadsregattan 10-11 augusti 1946.
I programmet kunde man läsa bl a:

                    Det är med stor glädje, som man åter ser den vackra norska
                    flaggan i Strömstad; en glädje som varit oss förmenad under
                    krigsåren.”

Regattan hade kungligt deltagande, den norske kronprinsen Olav hedrade staden med ett besök.
”Han Olav tog Strömstad med storm. Stormen tog däremot Strömstadsregattan.” skrev 
STNB om evenemanget (13/8 1946). 
Regattan blåste bort den gången, men det har blåst många vindar sedan dess och Strömstads 
Segelsällskap har fortfarande vind i seglen, 100 år efter starten:

”i medvetande om en sund sports folkuppfostrande
betydelse, om sportens mål, hälsa och styrka, fysisk
och moralisk! Nya medlemmar, nya båtar, goda
inkomster och framtida segrar åt Strömstads
Segelsällskap!” (som sagt).

 

Jöran Hultén

om_foreningen_4

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:05 Skribent: Martin Andersson

Sponsorer:

Hanssons Maskin och Entrepenad

Toftedahls Rör

BSB Försäkringar

Coop Konsum Strömstad

Baker Tilly Strömstad

Strömstads Marina


logga-SSF

thumb_logo-ungklubb-150

Postadress:
Strömstads SS - Segling
c/o Baker Tilly, Klockaregatan 2
45230 Strömstad

Besöksadress:
Skurveskär
45231 Strömstad

Kontakt:
Tel: +46707713785
E-post: jorgen.axelsson@bake...

Se all info